• 64 mln zł będzie kosztować budowa nowego Egzotarium w Sosnowcu
  • Prace budowlane będą trwać dwa lata
  • Placówka zaprezentuje przyrodę rodzimą i egzotyczną

Wybór wykonawcy

Nowe Egzotarium ma powstać w ciągu dwóch lat. Wykona je konsorcjum firm Mostostal Zabrze GPBP oraz Maximus, których ofertę – 64 mln zł – uznano za najkorzystniejszą. Inwestycja otrzymała też dofinansowanie w wysokości 12 mln zł. Część kosztów pokryje kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dwa przetargi

Fiasko pierwszego przetargu, ogłoszonego jeszcze w 2019 r. wynikało ze znaczącej rozbieżności między kosztorysem miejskim a cenami proponowanymi przez oferentów. Kwoty zaczynały się od 80 mln zł – najdroższa wyniosła prawie 121 mln zł, podczas gdy władze Sosnowca miały budżet na poziomie 30 mln zł. W drugim postępowaniu zmieniono specyfikację wymogów dotyczących robót budowlanych wykonywanych w ostatnich pięciu latach i doświadczenia kierownika budowy.


Inwestycja z poszanowaniem historii

Stare Egzotarium stanie się Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium. Ma zostać zachowane dziedzictwo historyczne oraz zgromadzone już kolekcje, ale placówka rozszerzy działalność. Będzie prezentować rodzime gatunki roślin i zwierząt, zaprezentuje kolekcję ryb dorzecza Przemszy, a w otoczeniu budynku pojawią się rodzime siedliska roślinne: biotop grądowy, zbiorowisko szuwarowe i murawa kserotermiczna. W częściowo przeszklonym budynku zaplanowano także ekspozycje poświęcone środowiskom Morza Śródziemnego, pustynnym i lasów deszczowych Amazonii.

Nowoczesne centrum edukacyjne

W budynku powstaną dwie nowoczesne klasy lekcyjne, wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp., gdzie m.in. uczniowie okolicznych szkół będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii, geografii. Sale zaprojektowano tak, aby mogły zmieniać się w aulę dla 100 osób Będzie tam można prowadzić warsztaty, wykłady, wystawy, a wszystko to przy pięknym widoku na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni. Powstanie również mini kino, w którym każdy odwiedzający będzie mógł obejrzeć film edukacyjny, dotyczący rodzimej przyrody. Korytarze i hole CEE stanowić będą przestrzeń ekspozycyjną dla wystaw stałych i czasowych. W budynku znajdzie swoje miejsce również kawiarnia – informują miejscy urzędnicy.

Wsparcie unijne

Budynek Centrum jest elementem unijnego projektu dotyczącego także zagospodarowania terenów Parku Tysiąclecia przy ul. Baczyńskiego. Gmina Sosnowiec otrzymała 15,3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (działanie – ochrona różnorodności biologicznej).

Dodatkowe atrakcje

Wzdłuż szklanej elewacji palmiarni zostanie wybudowany długi zbiornik wodny, gdzie zostanie utworzone rodzime zbiorowisko szuwarowe. To siedlisko porasta brzegi cieków i zbiorników wodnych – szuwar jest odzwierciedleniem biotopu znajdującego się pierwotnie nad brzegiem rzeki Przemszy. Wraz z rozwojem antropopresji i rozwojem turystyki, coraz więcej bagien i terenów jest osuszanych, a co za tym idzie, tego typu siedliska są niszczone – w tym miejscu zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć rośliny, które są zagrożone wyginięciem – czytamy.

Kolejnym miejskim projektem jest stworzenie „Parku Bioróżnorodności” w Parku Fusińskiego. Na modernizację podpisano umowę z czeską firmą 4AS opiewającą na 7 mln zł. Prace już trwają.

Przeczytaj także: Szczecin: przebudowa amfiteatru znajdującego się na skarpie