Nieprzepuszczalne nawierzchnie w miastach oraz systemy kanalizacji deszczowej, który odprowadzają wodę deszczową do rzek, przyczyniają się do niewłaściwego nawodnienia gruntu. Ścisła zabudowa miejska i zmniejszenie terenów „zielonych” sprawia, że cenne zasoby wodne są bezpowrotnie tracone.

Aby ograniczyć niekorzystne dla środowiska naturalnego zjawiska, CEMEX stworzył nowoczesne rozwiązanie dedykowane budownictwu miejskiemu. Rodzina betonów wodoprzepuszczalnych PERVIA to betony jamiste, zwane również betonami drenażowymi. Ten typ produktu charakteryzuje wysoka przepuszczalność wody do gruntu, możliwa dzięki systemowi pustek powietrznych. Struktura nawierzchni PERVIA jest zbliżona do luźno wysypanego, przepuszczalnego dla wody kruszywa, a jednocześnie wytrzymała jak standardowego betonu.

Betony jamiste PERVIA pozytywnie oddziałują na bilans wodny w miastach oraz ograniczają wyzwania związane z powodziami błyskawicznymi.

PERVIA jest dostępna w dwóch rodzajach. PERVIA classic, stosowana jako podbudowa, co daje wodoprzepuszczalną, równą̨ i wytrzymałą podstawę dla wykonania nawierzchni z materiałów takich jak poliuretan czy kostka betonowa oraz PERVIA path, stosowana jako wodoprzepuszczalna nawierzchnia, pozwalającą znacząco zredukować obszary spływu wód deszczowych na terenach zurbanizowanych i ograniczyć ilość opadów trafiających do kanalizacji deszczowej. PERVIA path może być stosowana w budowie alejek, ścieżek, skwerów, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych dla rowerów, a także stref rekreacyjnych i przestrzenni aktywnego wypoczynku, jak również przy budowie zielonych dachów i na podbudowę tarasów.

Korzyści z zastosowania betonów PERVIA to:

  • zmniejszenie niekorzystnych skutków silnych opadów deszczu w mieście bez konieczności inwestycji w bardziej wydajne sieci kanalizacyjne.
  • odciążenie obecnych kanałów deszczowych.
  • zapobieganie powstawaniu kałuż i zastoisk wody.
  • ograniczenie negatywnych skutków suszy i ulewnych deszczy dzięki zatrzymaniu wód deszczowych w gruncie.
  • pozytywny wpływ na otaczającą roślinność dzięki lepszemu zaopatrzeniu w wodę części podziemnych.

CEMEX to globalna firma produkująca materiały budowlane, która zapewnia wysokiej jakości produkty i niezawodne usługi. CEMEX posiada bogatą historię działań służących społecznościom lokalnym, realizowanych poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, niskoemisyjną produkcję i racjonalne gospodarowanie zasobami, a także projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę: www.cemex.com