Dla miast wciąż priorytetem pozostają elastyczność i zrównoważony rozwój, z uwzględnieniem dotyczasowych i nowych wyzwań. Według ekspertów, przychody miast w Stanach Zjednoczonych w ciągu dwóch kolejnych lat spadną o 360 mld USD. Będzie to wymagało innego, bardziej wydajnego podejścia do projektów infrastrukturalnych. Wraz ze spadkiem wydatków rośnie znaczenie racjonalnego planowania dalszego rozwoju. Tu z pomocą przychodzą cyfrowe bliźniaki. Dostarczenie interesariuszom wizualnie zrozumiałych danych w odpowiednim kontekście to najlepszy sposób na podejmowanie mądrzejszych decyzji w zakresie cięć wydatków i inwestycji. Cyfrowe bliźniaki łączą dane z różnych systemów w zastrzeżonych i niekompatybilnych formatach, integrując dane inżynierskie w kontekście geodezyjno-przestrzennym. Spółka Bentley Systems wprowadziła nowe możliwości i ulepszenia w produktach dla miast. Poniżej ich krótkie zestawienie.

Lepsze zrozumienie dzięki możliwości wykorzystania kontekstu

W ramach cyfrowych bliźniaków łączymy dane spod ziemi i znad ziemi, aby zapewnić całościowy obraz skali placu budowy, kampusu lub miasta. OpenCities™ Planner jest teraz „iTwin® Enabled” i wykorzystuje platformę iTwin do udostępniania danych BIM w ramach planowania zarówno w skali obiektów jak i całych miast. Planiści mogą teraz bezpośrednio korzystać z proponowanych zmian od architektów i inżynierów, którzy z kolei przesyłają swoje propozycje przy pomocy Revit, OpenBuildings™ Designer oraz innych produktów BIM. Przeglądu można dokonywać na większą, cyfrową skalę, włączając w to modele rzeczywistości. Przegląd jest dokładniejszy zarówno z punktu widzenia grafiki, jak i punktów danych, co daje lepszy wgląd w proponowane zmiany. OpenCities Planner łączy dane GIS, rzeczywiste i BIM w jednego cyfrowego bliźniaka 3D, który obejmuje czytelne wizualizacje i informacje. Nie tylko miasta wykorzystują OpenCities Planner do planowania i konsultacji społecznych. Firmy inżynierskie korzystają z niego do prowadzenia skuteczniejszych konsultacji z siecią interesariuszy, w tym m.in. konsultacji publicznych.

Pierwsze wydanie niedawno zakupionej aplikacji Orbit zapewnia lepszą integrację i interoperacyjność z ContextCapture. Zespoły badawcze coraz częściej korzystają z połączenia fotogrametrii z drona oraz zdjęć lotniczych i danych chmury punktów ze skanowania LiDAR. Chcą zarządzać danymi w ramach wspólnego środowiska i udostępniać je swoim interesariuszom. Obecnie te procesy pracy często są od siebie oddzielone. Orbit rozszerza możliwości zarządzania danymi, obsługując siatki rzeczywistości ContextCapture jako dane pierwszej klasy. Możliwości te usprawniają pracę, zmniejszają wyzwania związane z interoperacyjnością i zapewniają dostęp do skalowalnego repozytorium zarządzania danymi dla siatek rzeczywistości.

Orbit Content Manager zapewnia doskonałą skalowalność w zakresie zarządzania terabajtami danych wykorzystywanych w modelowaniu rzeczywistości. Rozszerzenie możliwości o siatki ContextCapture wzmacnia czołową pozycję aplikacji w zakresie zarządzania danymi modelowania rzeczywistości na miejscu i w chmurze. Orbit ma teraz również ulepszoną interoperacyjność z OpenCities Planner, umożliwiając miastom wdrożenie danych z chmury punktów i obrazów panoramicznych z Orbit do planowania i konsultacji społecznych.

Nieprzewidziane warunki gruntowe to jedna z głównych przyczyn opóźnień w realizacjach projektów, wzrostu kosztów oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa. Profesjonaliści z zakresu geotechniki zazwyczaj korzystali z papieru i długopisu, aby przepisać dzienniki odwiertów oraz inne dane terenowe. Metodologia ta prowadziła jednak do częstych błędów, niskiej niezawodności danych, przestojów i dodatkowych wydatków. OpenGround® Cloud Data Collector to zintegrowane z tabletem rozwiązanie do rejestrowania danych dla OpenGround Cloud. Umożliwia użytkownikom proste i skuteczne rejestrowanie danych przy użyciu urządzenia mobilnego, jak również natychmiastową synchronizację z OpenGround Cloud zarówno w terenie, jak i w biurze. Dzienniki odwiertów i dane terenowe można natychmiast synchronizować, umożliwiając zespołom ocenę sytuacji w terenie.

Streetlytics® aktualnia zawiera dane z Kanady. To narzędzie umożliwia dokładną cyfrową reprezentację ruchu pojazdów i pieszych na każdej drodze i we wszystkich dzielnicach w Kanadzie, jak również w Stanach Zjednoczonych. Streetlytics ulepsza cyfrowego bliźniaka, dodając dane dotyczące użycia, warunków i charakterystyki multimodalnych systemów transportu. Umożliwia rozwiązywanie wcześniej niemożliwych do rozwiązania problemów dotyczących planowania transportu i operacji, jakości powietrza, reklam, ubezpieczeń i zagadnień deweloperskich. Silnik do analizy mobilności Streetlytics opiera się na sztucznej inteligencji, modelach behawioralnych oraz ogromnym doświadczeniu branżowym.

Usprawnione działanie wodociągów z cyfrowymi bliźniakami

OpenFlows™ WaterSight® to nowe rozwiązanie cyfrowego bliźniaka przeznaczone dla firm wodno-kanalizacyjnych. Oprogramowanie umożliwia analityczny wgląd w działanie wodociągów, łącząc dane dotyczące IT, technologii operacyjnej i inżynierskiej w ramach platformy w chmurze, które umożliwiają przeglądanie i analizę wydajności majątku trwałego. Menedżerowie mogą śledzić wysiłki na rzecz zmniejszenia przepływu wody, który nie przynosi przychodów, a operatorzy mogą identyfikować awarie w czasie rzeczywistym i testować reakcje przed ich wystąpieniem. Rozwiązanie pomaga konserwatorom w szukaniu usterek lub niesprawnego sprzętu, a inżynierom przewidzieć i reagować na problemy z siecią z wyprzedzeniem, zanim dojdzie do katastrofalnych skutków.

WaterSight zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym i działa jak podstawowe źródło danych dla wielu systemów technologicznych, które tradycyjnie są od siebie oddzielone. Łączy informacje z tych systemów, aby zgromadzić cenne informacje na temat wydajności poszczególnych zasobów i całego systemu, a następnie udostępniając informacje w zrozumiały sposób, ułatwiając działanie całej organizacji.

Lepsze planowanie z cyfrowymi bliźniakami

Firma Bentley Systems wprowadziła obsługę ArcGIS Pro w WaterGEMS® and SewerGEMS. Użytkownicy OpenFlows WaterGEMS oraz SewerGEMS® mogą teraz uruchamiać produkty na platformie Esri ArcGIS Pro. Użytkownicy WaterGEMS i SewerGEMS korzystają z integracji GIS z platformą ArcMap z wielu powodów. Mogą np. korzystać ze źródeł danych georeferencyjnych podczas pracy z modelami lub korzystać z narzędzi GIS podczas prezentacji wyników modeli przepływu wody. Zachowają też mają ciągły dostęp do korzyści z integracji GIS w czasie, kiedy ich organizacje przechodzą na ArcGIS Pro. WaterGEMS i SewerGEMS są unikatowe, ponieważ oferują użytkownikom wybór i elastyczność w zakresie używanego rodzaju środowiska platformy (samodzielnie, CAD lub GIS), umożliwiając przenoszenie się między platformami w dowolnym momencie podczas pracy nad projektem. Nadal będzie obsługiwana nowa platforma Esri, by użytkownicy mogli dalej korzystać z tego popularnego rozwiązania.

Dodatkowo CUBE to otwarte oprogramowanie do modelowania, wykorzystywane przez planistów i inżynierów do analizowania efektów nowych projektów i reguł dla regionalnej sieci transportowej, użycia gruntów oraz populacji. Aby symulować, w jaki sposób zmiany w infrastrukturze, operacjach, technologii i demografii wpłyną na ruch i dostępność danego obszaru, użytkownicy CUBE mogą opracowywać predykcyjne, multimodalne modele transportu w ramach cyfrowego bliźniaka miasta. Obejmuje on makroskopowy ruch pieszych i pojazdów, mezoskopowe modelowanie ruchu, modelowanie transportu ciężarowego, modelowanie wykorzystania gruntów i mikroskopową symulację ruchu.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na yii.bentley.com/en/press

Bentley Systems opracowuje oprogramowanie dla inżynierii infrastruktury. To innowacyjne rozwiązania, które łączą rozwój infrastruktury na świecie z troską o gospodarkę i środowisko. Są użytkowane do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei i transportu, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i usług komunalnych, budynków i kampusów oraz obiektów przemysłowych. Gama produktów to aplikacje ProjectWise do realizacji projektów, AssetWise do wydajności zasobów i sieci oraz platformę iTwin dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury oparte o oprogramowanie MicroStation. Spółka zatrudnia ponad 4 tys. pracowników, a jej łączne roczne przychody w 172 państwach przekraczają 700 mln USD.