Decyzja o sprzedaży udziałów została poprzedzona kilkumiesięcznym procesem przeglądu opcji strategicznych rozpoczętym w lipcu 2020 roku. W ramach wspomnianego procesu, Budimex S.A. wspólnie z doradcą przeanalizował kilka scenariuszy rozwoju spółki. We wrześniu ubiegłego roku podjęto decyzję o koncentracji procesu na opcji pozyskania inwestora strategicznego, a w listopadzie wybrana grupa inwestorów przystąpiła do badania due dilligence segmentu deweloperskiego. W grudniu otrzymaliśmy pięć ofert nabycia Budimex Nieruchomości i po ich przeanalizowaniu zdecydowaliśmy się udzielić wyłączności wybranemu oferentowi, umożliwiliśmy przeprowadzenie pogłębionego badania due diligence oraz wynegocjowaliśmy satysfakcjonującą obie strony warunkową umowę sprzedaży – wskazano w komunikacie Budimex.

Nabywca – spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane z nią, tj. Cornerstone Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate s.r.o., z siedzibą w Pradze – musi teraz uzyskać zgodę Prezesa UOKiK, dlatego przez najbliższe miesiące Budimex pozostanie jeszcze właścicielem Budimex Nieruchomości.

Firma szacuje, że transakcja pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe. W momencie i pod warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej, Budimex S.A. rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 755 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykaże zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 690 mln zł – podano.

Jednocześnie spółka chce kontynuować działalność budowlaną związaną z realizacją obiektów mieszkaniowych w formule generalnego wykonawstwa. Wartość portfela na koniec ub.r., obejmująca kontrakty mieszkaniowe, wyniosła 764 mln zł (w tym 580 mln zł z kontraktów realizowanych przez sprzedawaną spółkę).

Spółka Budimex Nieruchomości powstała w 2005 r. Od początku działalności wybudowała ponad 17,5 tys. mieszkań i lokali.

Budimex S.A. jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpański koncern Ferrovial. Od 1995 r. spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od 2011 r. wchodzi w skład indeksu WIG ESG. Firma realizuje inwestycje z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego, energetycznego, kubaturowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze gospodarki odpadami. Rok 2019 Budimex zamknął z przychodami na poziomie 7388 mln zł. Spółka zatrudnia ponad 8 tys. osób.

Zobacz także: Największe firmy budowlane w Polsce [ranking]