• W parku będą przepuszczalne ścieżki na śladach już wydeptanych przez ludzi
  • Powstaną systemy lokalnej retencji z wykorzystaniem systemu filtracji wód
  • Dzieci skorzystają ze ścieżki sensorycznej i wierzbowego tunelu

Doskonałe miejsce wypoczynku

Obszar w okolicach Wiertniczej i Leopolda to teren, który ma oferować przestrzeń do rekreacji oraz wypoczynku z elementami edukacyjno-dydaktycznymi. Dzięki budowie nowego parku w Katowicach zwiększy się obszar zieleni urządzonej, o bardzo dobrej dostępności, przeznaczonej w szczególności dla katowiczan. Przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyczyni się dodatkowo do ochrony zbiornika wodnego, umożliwiając jednocześnie jego wykorzystanie w przyszłości, jako zbiornika retencyjnego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.


Ograniczenie wpływu na środowisko

Park ma powstać tak, by jak najmniej wpływać na środowisko naturalne i znajdujące się na ty terenie siedliska. Ma łączyć dotychczasowy krajobraz z nowymi elementami zagospodarowania. Jego powierzchnia wyniesie 7 ha. Ścieżki zostaną poprowadzone po śladach wydeptanych przez pieszych, a zostaną wykonane z materiałów przepuszczalnych. Obiekty malej architektury będą drewniane lub kamienne. Punkt widokowy zostanie postawiony z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, będą z niego mogli korzystać także niepełnosprawni.

Konsultacje społeczne

O wyglądzie parku zadecydowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych, przeprowadzonych na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Wzięło w nich udział 1487 osób. 87% wskazało, że park powinien służyć wypoczynkowi i rekreacji. Połowa za ważną uznała funkcję ekologiczną i ochrony środowiska. W dalszej kolejności wskazywano sport (35,8%), kwestie estetyczne i dekoracyjne (30,4%) i zdrowotne (28,2%). Prawie 80% uczestników konsultacji oczekiwała w parku alejek, a także elementów małej architektury, typu ławki, kosze na śmieci (70,5%) i oświetlenia (55,1%).

Zabawy, wypoczynek rozrywka

Wzdłuż głównych ciągów zostaną umieszczone strefy aktywności: plac zabaw, ścieżka sensoryczna, strefa aktywności ruchowej, „zielony labirynt", miejsca do grillowania z koszami na odpady ciepłe, a także drewniana wieża widokowa oraz pomosty. W planach jest także wybudowanie toalety bezobsługowej z trejażami z roślinnością pienną tak, aby obiekt był wkomponowany w otaczającą zieleń – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Zaplanowano także plac zabaw z dużą piaskownicą pod wiatą, małą ściankę wspinaczkową, huśtawki i drewniany tor przeszkód. Część edukacyjną wypełnią ścieżka sensoryczna i tunel z wierzby. Podłożem placu będzie kora. Oświetlenie zapewnią lampy LED z czujnikami ruchu.

Uporządkowanie z dbałością o naturę

Koncepcja zakłada uporządkowanie i pozostawienie na części obszaru naturalnych grup samosiewów, np. zagajnika brzozowego przy zbiorniku w centrum parku i zadrzewień na skarpie w jego zachodniej części, jako naturalnego ekranu. W planach jest również założenie łąk kwietnych dostosowanych do istniejącego tam siedliska, wzbogaconych o byliny i trawy ozdobne, które będą wpisywać się w naturalne ukształtowanie terenu. Posadzone zostaną także nowe drzewa, wśród których pojawią się m.in. brzoza brodawkowata, topola biała, czereśnia, jarzęby, a dodatkowo jako pojedyncze drzewa – buk czerwony i wierzba płacząca – czytamy w komunikacie.

Ponieważ tereny parkowe sprzyjają tworzeniu siedlisk ptaków, owadów, płazów oraz roślin, założono minimalną ingerencję w ekosystem stawu i jego strefy nabrzeżnej. Zaproponowano wykonanie systemów do lokalnej retencji z wykorzystaniem systemu filtracji wód.

Inwestycja pochłonie około 7 mln zł, do lipca ma zostać przygotowana szczegółowa dokumentacja projektowa. Opracowuje ją firma LS Projekt Pracownia Architektoniczna.

Przeczytaj także: Indie: lotnisko Delhi Noida ma być najbardziej zielone w kraju