Wartość opolskiej inwestycji wynosi 48,8 mln zł, z czego 40 mln zł przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z programu „Racjonalna gospodarka odpadami (Część 2 – Instalacje gospodarowania odpadami”. Kwota wsparcia w formie dotacji wynosi 11,9 mln zł, a w formie niskooprocentowanej pożyczki – 27,8 mln zł.

Za te pieniądze powstanie hala sortowni, niezbędna infrastruktura techniczna oraz budynek socjalno-biurowy. Przewidziano zakup oraz instalację kompleksowej linii sortowniczej, na którą złożą się m.in.: rozrywarka worków, sito bębnowe obrotowe (opcjonalnie sito kaskadowe), separatory optyczne wraz z osprzętem, separatory metali, separator balistyczny, kabiny manualne sortowania i doczyszczania, system przenośników transportowych, prasa belująca z systemem podawania i opcjonalnie separatory powietrzne oraz automatyczne stacje załadunku.

Przewidziano też kupno urządzeń do transportowania materiału odpadowego na terenie zakładu, tj. wózka widłowego, ładowarki czołowej i kontenerów transportowych.

Rozbudowa i modernizacja obiektu w Opolu ma zapewnić wydajność linii segregacji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych na poziomie 20 tys. ton w ciągu roku. Celem jest uzyskanie takiego poziomu przetworzenia i przygotowania odpadów, aby jak największa ich ilość nadawała się do ponownego wykorzystania – czytamy w komunikacie.

Nowa infrastruktura przetwarzania odpadów ma zostać oddana do użytku w kwietniu 2023 r. Inwestycja pozwoli na uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie województwa opolskiego i wzmocni dotychczasowy system selektywnego zbierania odpadów.

Przeczytaj także: W rafinerii Trzebinia uruchomiono pilotażową produkcję kwasu mlekowego