• Wartość robót wynosi 29,8 mln zł brutto
  • Prace zostaną wykonane na 450-metrowym odcinku zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg
  • Projektowanie i budowa zajmą 30 miesięcy

Modernizacja nabrzeża z dofinansowaniem

W ramach modernizacji infrastruktury miejskiej zamówiono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót budowlanych. Dojdzie do przebudowy zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów. Inwestycja to część zadania „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”. Wartość robót wynosi 29,8 mln zł brutto. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację kontraktu przewidziano 30 miesięcy. W tym projektowanie zajmie 16, a roboty budowlane 14 miesięcy. Zakończenie zaplanowano na połowę 2025 r.


Nie będzie większych utrudnień

W ramach projektów hydrotechnicznych praca na wodzie zawsze jednak obarczona jest standardowymi wyzwaniami związanymi m.in. z występującą cofką, wezbraniami czy falą powodziową. Większość robót będziemy natomiast prowadzili z lądu. Jednocześnie prace na rzece są znacznie mniej wymagające niż w portach morskich. W przypadku Elbląga mamy również dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej. Dlatego nie spodziewamy się większych utrudnień. Inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, więc już na etapie projektowym będziemy mogli zidentyfikować potencjalne ryzyka i odpowiednio je zaadresować – powiedział Piotr Siemaszko, dyrektor oddziału hydrotechniki w Korporacji Budowlanej DORACO.

Zakres robót budowlanych

Modernizacja będzie prowadzona na odcinku nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Prace budowlane zostaną wykonane na łącznej długości 450 m. Przewidziano przebudowę nabrzeża (z wyposażeniem go w urządzenia cumownicze i odbojowe), pomostów pływających i kanalizacji. Inne działania to instalacja oświetlenia, budowa infrastruktury do zasilania w prąd i wodę, a także renowacja terenów zielonych. Powstaną ciąg pieszo-jezdny od ul. Wybrzeże Gdańskie w kierunku ul. Warszawskiej oraz parking z 200 miejscami postojowymi. Wykonawcą prac jest Korporacja Budowlana DORACO.

Przeczytaj także: Polska spółka wybuduje bazę serwisową dla morskiej farmy Baltic Power