Jak działają czujniki przeciwpożarowe?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów czujek. Najczęściej spotykane są czujniki wykrywające dym oraz różne rodzaje detektorów gazu. Te ostatnie w zależności od rodzaju mogą wykrywać gaz ziemny, propan-butan (LPG), lub tlenek węgla (czad). Dostępne są także czujniki ciepła reagujące na gwałtowny wzrost temperatury oraz modele wyposażone w kilka sensorów w ramach jednego urządzenia. To tak zwane czujniki 2 w 1.

Czujniki dymu są najczęściej wyposażone w sensor optyczny, który wykorzystuje zjawisko absorpcji i rozproszenia światła. Ich działanie jest proste a dzięki temu niezawodne. Emiter wysyła wiązkę światła podczerwonego w kierunku odbiornika. Kiedy na drodze wiązki światła pojawi się dym, następuje jej zaburzenie, a sensor to wykrywa i daje impuls do układu alarmującego.

Natomiast czujniki gazu działają dzięki półprzewodnikom, które po wejściu w reakcję z utleniającym się gazem zmieniają swoje właściwości przewodzenia prądu. Zmiana tego parametru wyzwala alarm.

Czujki przeciwpożarowe powiadamiają nas za pomocą głośnego sygnału dźwiękowego. Niektóre modele posiadają także sygnalizację świetlną. Natomiast najbardziej zaawansowane urządzenia są wyposażone w protokoły komunikacyjne pozwalające na integrację czujek z systemem inteligentnego domu. Dzięki temu poza klasycznym alarmem otrzymamy powiadomienie na nasz telefon.

Gdzie zamontować dany rodzaj czujnika?

Ze względu na sposób działania czujników bardzo ważny jest ich prawidłowy montaż. Nie powinny być one zakrywane czy osłonięte przez elementy zabudowy pomieszczenia.

Czujniki tlenku węgla (czadu) i detektory gazu ziemnego należy umieścić pod sufitem, w odległości ok. 30 cm od sufitu (np. na ścianie). To najlepsza lokalizacja, ponieważ gazy te są lżejsze od powietrza i zaczynają gromadzić się w górnych partiach pomieszczenia. Czujnik należy zamontować nie dalej niż 6 m od potencjalnego źródła wycieku gazu.

Propan-butan jest cięższy od powietrza i gromadzi się w dolnych partiach pomieszczenia. Dlatego w przypadku czujników gazu płynnego propan-butan (LPG) urządzenie należy zamontować ok. 30 cm nad podłogą. Czujnik należy umieścić możliwie blisko potencjalnego źródła wycieku.

Natomiast detektory dymu najlepiej jest umieszczać na suficie, na środku pomieszczenia.

Nie można montować czujników bezpośrednio nad urządzeniami kuchennymi, w zamkniętej przestrzeni jak na przykład szafka, czy bezpośrednio nad zlewem oraz w innych wilgotnych miejscach. Należy zwrócić również uwagę na lokalizację okien, drzwi i kratek wentylacyjnych – te elementy także nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie czujników.

Wybierz najlepsze czujniki dymu i gazu do swojego domu lub mieszkania

Czujnik dymu, gazu, czadu służą do wczesnego wykrywania śmiertelnych zagrożeń. Są niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ceny czujników dobrej jakości są atrakcyjne w stosunku do korzyści, jakie płyną z ich posiadania. Dlatego warto wyposażyć się w niezbędną ilość czujników, odpowiednich do danego przeznaczenia. Po najlepsze czujniki zapraszamy do sklepu internetowego SORBEX, gdzie doświadczeni specjaliści pomogą w doborze odpowiednich urządzeń.