Partnerzy portalu

Lubelskie – stacja Małaszewicze z suchym portem zyskała trzy tory

Opublikowano: 01-08-2023 Źródło: PKP PLK

Stacja Małaszewicze (woj. lubelskie) z suchym portem zyskała trzy tory. To część inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) dotyczącej rozbudowy torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze na linii Warszawa–Terespol o wartości 123 mln zł.


Nowe tory na stacji Małaszewicze. Fot. K. Sabak/PKP PLK Nowe tory na stacji Małaszewicze. Fot. K. Sabak/PKP PLK

Na stacji Małaszewicze, między Białą Podlaską a Terespolem, ułożono trzy dodatkowe tory, które zwiększają jej przepustowość. Tu znajduje się jeden z największych w Polsce i Europie suchy port przeładunkowy. Przeładowuje się w nim towary ze składów szerokotorowych (1520 mm) do taboru normalnotorowego (1435 mm). Na stacji położonej na linii kolejowej Warszawa–Terespol jest też przystanek pasażerski. Przebudowano go w 2019 r. – wybudowano dwa wyższe perony jednokrawędziowe (zastąpiły niski wyspowy), zlikwidowano kładkę i postawiono wiaty.

Fot. K. Sabak/PKP PLK Fot. K. Sabak/PKP PLK

10 torów w Białej Podlaskiej

Druga część zadania to rozbudowa o 10 torów stacji Biała Podlaska. Powstanie ich kilkanaście kilometrów. W efekcie zwiększy się liczba przyjmowanych pociągów towarowych o długości 750 m. Zostaną także zamontowane sieć trakcyjna, rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstanie system odwodnienia. Roboty zakończą się do 2024 r. Finansowanie zapewniają środki publiczne, którymi dokapitalizowano PKP PLK w ramach dofinansowania Krajowego Programu Kolejowego.

Fot. K. Sabak/PKP PLK Fot. K. Sabak/PKP PLK

Dodatkowo powstanie przejście podziemne pod torami na przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Wykonawcą wszystkich prac prowadzonych w latach 2022–2024 jest firma Trakcja. To uzupełnienie inwestycji w przebudowę linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce–Terespol o wartości 754,9 mln zł z dofinansowaniem ze środków unijnych z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Przeczytaj także: Stacja Warszawa Zachodnia – coraz więcej torów

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!