FEnIKS to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Środki z nowej unijnej perspektywy mają wesprzeć m.in. budowę infrastruktury technicznej. Wymóg jest taki, by inwestycje były realizowane zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia, których celem jest m.in. :

  • obniżenie emisyjności gospodarki
  • stworzenie efektywnego systemu transportu o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do 2030 r.
  • zmniejszenie skutków powodzi lub suszy
  • aktualizacja dokumentów strategicznych w zakresie gospodarowania wodami, zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ochrony zasobów wodnych
  • rozwój monitoringu środowiska (m.in. monitoring wód, brzegu morskiego, gleby)

Budżet programu FENiKS to 24 mld euro, a o środki (dotacje, instrumenty finansowe, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne) mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i szczebla krajowego, właściciele budynków mieszkalnych, zarządcy dróg krajowych, linii kolejowych, lotnisk czy portów morskich.

Nowy harmonogram naboru wniosków, obowiązujący od 31 października 2023 r., można zobaczyć TUTAJ