Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby, które w 2024 r. nie mają ukończonego 40 roku życia.

Ponieważ otwieramy się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba być członkiem SIDiR.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową złożoną z wybitnych polskich inżynierów, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR.

W Konkursie przewidziane są nagrody:

  • praca zwycięska – nagroda pieniężna 8000 zł
  • wyróżnienie Kapituły Konkursowej
  • nagroda specjalna Zarządu SIDiR w kwocie 4000 zł

Ponadto wszyscy laureaci konkursu będą mogli opublikować swoje prace w formie artykułu na łamach Biuletynu Konsultant oraz będą mieli zapewniony darmowy wstęp na XII edycję Konferencji SIDiR.

Ale na tym nie koniec. Nagrodzone prace będą miały zagwarantowane miejsce wśród prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2025.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia 31.10.2024 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie XII edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (20–21 listopada 2024 r.).

Tegoroczną edycję Konkursu objęli: patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronatem wspierającym Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, patronatem medialnym Inżynier Budownictwa oraz Wydawnictwo Inżynieria, patronatem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów to cykliczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) – wyłącznego reprezentanta Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce.