W skład konsorcjum, które zawarło umowę z Miejskim Zakładem Oczyszczania z Leszna, wchodzą: Hydrobudowa 9 PIB (lider konsorcjum), PBG, Hydrobudowa Polska, a także Pracownia Badawczo-Projektowa EKOSYSTEM z Zielonej Góry oraz Ekotab projekt z Poznania. Wartość kontraktu to 30.400.518,41 EUR brutto (tj 24.918.457,71 EUR netto). Roboty będące przedmiotem Kontraktu zostaną wykonane do 30 czerwca 2010 roku.