Deweloperem oraz generalnym wykonawcą inwestycji jest Ghelamco Poland. Do wynajęcia w nowym kompleksie będzie 100 tys. m2 powierzchni biurowej, czyli obszar odpowiadający ponad 14 boiskom piłkarskim (w głównym budynku liczącym 49 kondygnacji znajdzie się około 60 tys. m2 , zaś w dwóch niższych, 15-piętrowych budynkach, po około  20 tys. m2). Pierwsi najemcy zaczną przygotowywać swoje powierzchnie  w 2014 r.

Wśród atutów obiektów znajdzie się m.in. całkowita dowolność w kształtowaniu przestrzeni wewnątrz nich - ma to związek z ograniczeniem do minimum elementów strukturalnych.

W projekcie zostaną zastosowane pionierskie rozwiązania technologiczne, dotychczas niespotykane w Polsce, m.in. system wind double deck. W wieży znajdzie się specjalny typ wind, którego nie ma jeszcze w naszym kraju. Pomiędzy budynkami powstanie otwarta przestrzeń miejska. Na placu znajdą się m.in.: elementy małej architektury, zieleń i fontanny. Partery obiektów zajmą restauracje, kawiarnie i sklepy. Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane i powstaje zgodnie z wytycznymi ekologicznego certyfikatu BREEAM.

Harmonogram prac

Prace przy realizacji inwestycji ruszyły w połowie 2011 r. Jednym z ważniejszych elementów było wykonanie najgłębszej zrealizowanej dotychczas w Polsce ściany szczelinowej o głębokości 55 m i szerokości 80 cm. Umożliwiła ona właściwą stabilność ścian wykopu pod poziomy podziemne parkingów - do zabetonowania 501 mb szczeliny zużyto 21 tys. m3 betonu.

Obecnie na terenie w kwartale ulic: Grzybowska, Łucka, Towarowa i Wronia powstają fundamenty pod budynek B. „Zgodnie z harmonogramem prac na pozostałym terenie działki finalizowane są prace ziemne, po których równolegle prowadzone będą prace zbrojeniowe oraz betonowe pod fundamenty kolejnych budynków. W związku z postępem prac na budowie zamontowano i uruchomiono dwa żurawie wieżowe o wysokości 68 i 77 m. Docelowo budowa kompleksu obsługiwana będzie przez 6 żurawi. Sukcesywnie zwiększana jest też liczba pracowników. Już wkrótce na placu budowy zatrudnionych będzie 1 200 osób, a dziennie pojawi się około 200 ciężarówek. Obecnie w prace przy realizacji kompleksu zaangażowanych jest kilka firm odpowiedzialnych za konstrukcje żelbetowe, prace ziemne, zbrojarskie, transport, odwodnienie oraz nadzór nad pracą żurawi” – podaje Ghelamco Poland.

Zobacz fotogalerię