Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wynika, że od maja 2004 do grudnia 2007 r. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych oddano 192,5 km autostrad, 90 km dróg ekspresowych oraz 84 km obwodnic. Z kolei w 2008 r. kierowcom przekazano 70 km "ekspresówek" i 27,5 km obwodnic. Obecnie Unia współfinansuje budowę 99 km autostrad oraz 173,6 km dróg ekspresowych.

Jak podaje GDDKiA, w latach 2006-2008 w ramach projektów współfinansowanych z Brukselii rozstrzygnięto 25 przetargów na kwotę ponad 11 mld zł. Nie ma województwa w Polsce, gdzie nie trafiły unijne pieniądze na budowę dróg.

Za te środki - według GDDKiA - wybudowano m.in. autostradę A2 na odcinku Konin-Stryków (Łódź), Autostradę A4 - odcinek Kleszczów- Sośnica oraz na odcinku Krzywa-Wrocław, przebudowano autostradę A6 na trasie Klucz-Kijewo. Ponadto drogę ekspresową S1 Bielsko Biała- Skoczów-Cieszyn, obwodnice: Grójca, miasta Hrebenne oraz Radzymina, Wyszkowa.

Od 2001 r. GDDKiA wykorzystuje unijne środki z takich funduszy jak PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre- Accession), FS (Fundusz Spójności), SPOT (Sektorowy Program Operacyjny Transportu), TEN-T (Trans-European Network Transport) i POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

W Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008-2012 przeznaczonych jest 121 mld zł, z czego 35 mld zł to środki unijne.