Mapy Natura 2000 trafiły już do ministrów infrastruktury, rozwoju regionalnego oraz rolnictwa. Obecnie trwają ich analizy i dyskusje o tym, w ilu miejscach nowe obszary kolidują z rządowymi inwestycjami, takimi jak budowa autostrad czy modernizacja linii kolejowych.

"Gazeta Prawna" ostrzega, że przy realizacjach inwestycji mogą się pojawić kłopoty, bowiem ministerstwo już wcześniej policzyło, że w prawie 100 przypadkach budowa dróg ekspresowych i autostrad może wejść w kolizję z obszarami chronionymi.

Długość odcinków, które wkraczają na te obszary, wynosi ok. 300 km. Jak wylicza "Gazeta Prawna", konieczność zastosowania rozwiązań, które zmniejszą negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko zwiększy koszty budowy o ok. 5%.