Prawie połowa inwestycji (o wartości 5,7 mld zł) to wydatki na rozbudowę polskiej sieci autostrad i dróg krajowych - podaje GDDKiA. W ciągu ostatnich dwóch lat GDDKiA podpisała umowy na budowę 836 km dróg krajowych, w tym na 426 km autostrad oraz 410 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg.

Wobec tego wydaje się realne wydanie w tym roku nawet 20 mld zł na inwestycje w rozwój polskiej infrastruktury drogowej (5 mld zł więcej niż w 2008 r.). GDDKiA ma zagwarantowane w  budżecie państwa 8 mld zł, co najmiej 7 mld zł ma pochodzić z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny, a kolejne 4,5 mld zł ze sprzedaży obligacji infrastrukturalnych emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. ponadto w 2009 r. budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został zwiększony o 3,7 mld zł.