94 km autostrad na podstawie podpisanych umów zostanie wybudowane w systemie tradycyjnym, 348 km - w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

W budowie znajduje się aktualnie 853 km dróg krajowych, a w tym 367 km dotyczy autostrad, 236 km - dróg ekspresowych i 100 km - obwodnic. Prowadzona jest też przebudowa 150 km sieci drogowej w zakresie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”.

W czasie od 16 listopada 2007 r. do użytku kierowców zostało oddane 340 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i przebudowanych dróg, z czego 95 km stanowią autostrad (A1 Rusocin – Nowe Marzy), 245 km drogi ekspresowe, obwodnice i drogi przebudowane.

Procedury przetargowe są obecnie otwarte dla 50 postępowań dotyczących budowy dróg, z czego 19 przetargów ogłoszono w 2008 r., a 31 w roku bieżącym.
Do czerwca br. przetargi ogłoszono w sprawie 608 km dróg krajowych, z czego 360 km stanowią autostrady, 148 km -  drogi ekspresowe, 100 km - obwodnice.
W lipcu tego roku wszczęto postępowania przetargowe w stosunku do 215 km dróg krajowych.
Do końca 2009 r. mają zostać ogłoszone wszystkie przetargi związane z budową autostrad niezbędnych przed Euro 2012.

W roku bieżącym podpisane zostało 14 umów na nowe inwestycje.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji drogowych za okres 16.11.2007 r. - 04.08.2009 r. podaje na swoich stronach internetowych Ministerstwo Infrastruktury (www.mi.gov.pl).