Pod tym względem od lat najatrakcyjniejsze jest województwo mazowieckie, gdzie występuje wysoka siła nabywcza gospodarstw i przedsiębiorstw. Jednak biorąc pod uwagę tylko dostępność transportową, najkorzystniejszą sytuację zastajemy w lubuskim i wielkopolskim. Decydują o tym bliskość granicy zachodniej, wysoko rozwinięty sektor transportu i logistyki oraz łatwy dostęp do portu morskiego. W tym układzie śląskie spada na czwartą pozycję, zaraz po wielkopolskim i dolnośląskim, choć posiada np. dużą liczbę międzynarodowych połączeń lotniczych, co dla inwestorów ma ogromne znaczenie. Mazowsze to najszybciej rozwijający się region w Polsce. Skupia największą liczbę ludności, wśród której ogromny odsetek stanowią młodzi, dobrze wykształceni ludzie. To tu swoje siedziby ulokowały największe polskie i zagraniczne firmy (obecnie działa ich prawie pół miliona). Warszawa ma ambicje pełnienia funkcji jednego z europejskich regionalnych centrów biznesu, rozbudowując połączenia komunikacyjne i transportowe. Już teraz port lotniczy Warszawa - Okęcie obsługuje ponad 80 proc. pasażerów przylatujących do Polski.

Województwo śląskie obok mazowieckiego i wielkopolskiego zaliczane jest do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów w kraju. W ostatnich siedmiu latach zagraniczne firmy zainwestowały tu ok. 14 mld USD. Śląsk należy do najbardziej uprzemysłowionych obszarów Europy. Do niedawna kojarzył się głównie z przemysłem ciężkim i chociaż nadal on dominuje (60 kopalń, 18 hut żelaza i stali) to obecnie bardzo dynamicznie rozwijają się inne branże, a szczególnie motoryzacyjna. Region posiada też najbardziej gęstą sieć dróg ekspresowych. Pod względem udziału w handlu zagranicznym zajmuje drugie miejsce w kraju i odnotowuje najwyższe dodatnie saldo bilansu i handlu. W regionie tym bardzo dobrze rozwija się również turystyka. Pasma górskie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej są wymarzonymi miejscami do uprawiania turystyki aktywnej, zarówno zimą jak i latem. Poznań i okolice od lat uchodzą za najprężniej rozwijający się region w Polsce. Decyduje o tym dobrze wykształcona kadra, dobrze rozwinięte instytucje wspierające biznes, wysoka wydajność przemysłu oraz duża aktywność inwestycyjna gmin, związana z dotacjami oraz samofinansowaniem rozwoju.