W perspektywie kilku lat, do 2015 r. samorządy mają się zająć remontem 6888 km dróg wojewódzkich, gminnych oraz  1123 km linii kolejowych. Łącznie na drogi przypada kwota ponad 3,4 mld EUR, na tory kolejowe — 624,4 mln EUR, na projekty lotniskowe - około 322 mln EUR. Na projekty, które przyczynią się do ochrony środowiska, jak np. budowa oczyszczalni ścieków wydane zostanie 6,72 mld EUR.

Z dotychczas opracowanych podsumowań wynika, że dobrze idzie wydatkowanie pieniędzy na projekty drogowe i środowiskowe. Podpisano już umowy na kwoty: około 1,42 mld EUR - dot. inwestycji drogowych oraz około 479 mln EUR - dot. inwestycji środowiskowych.

Najwięcej kłopotów samorządy mają z regulacjami prawnymi, ponieważ napotykają na rozbieżności prawa polskiego i unijnego. Przykładem jest tu opóźnione wydatkowanie funduszy na przedsięwzięcia środowiskowe, co było związane z koniecznością zmiany prawa ochrony środowiska. Obecnie kłopoty występują przy inwestycjach energetycznych, rewitalizacyjnych, związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną czy projektami badawczo-rozwojowymi, ponieważ nadal nie ma rozporządzenia, regulującego zasady przyznawania dotacji na takie projekty.

Podobnie sytuacja wygląda z rozwojem lotnisk regionalnych, ponieważ przed kilkoma dniami zaledwie zaczęły obowiązywać przepisy w związku z dofinansowaniem tych inwestycji.

Z kwoty ponad 624 mln EUR, przeznaczonej na modernizację ponad 1,1 tys. km torów kolejowych, najwięcej zostanie wydane na Śląsku - 134 mln EUR i Mazowszu 96,4 mln EUR. Natomiast najwięcej kilometrów linii kolejowych zostanie odnowione w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.

Najlepiej pieniądze na inwestycje transportowe i środowiskowe wydaje woj. mazowieckie, które rozdzieliło już około 1 mld zł oraz woj. podkarpackie - 806,5 mln zł. Na Podkarpaciu zaplanowano też najwięcej projektów modernizacyjnych dróg.