Dane ogłoszone przez AutomotiveSuppliers.pl mówią o tym, że z krajowych fabryk wyjedzie w 2009 r. 869-880 tys. aut, czyli o 5,5-6,7% mniej niż w roku ubiegłym. Tegoroczna produkcja Fiat Auto Poland jest natomiast o 21,7-22,7% wyższa niż w 2008 r. W tym roku z tyskiego zakładu wyjedzie 600-605 tys. samochodów, co jest wyjątkiem na tle pozostałych koncernów. Opel na przykład wyprodukuje 101-104 tys. samochodów - ok. 39,4-41,1% mniej niż w roku ubiegłym. Fabryki Volkswagena opuści 137-139 tys. samochodów (ok. 21,2-22,3% mniej w stosunku do roku poprzedniego). AutomotiveSuppliers.pl szacuje również, że do końca roku warszawska FSO wypuści około 31-32 tys. aut, o 64,6-65,7% mniej niż w 2008 r.