Do wydania na realizację projektów transportowych w Polsce mamy do dyspozycji około 19,5 mld EUR. Pieniądze te pochodzą z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i są przeznaczone na lata 2007–2013. Największą pulę pochłania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, będący największym z dotychczas realizowanych programów w kraju. Obejmuje on 172 projekty znajdujące się na liście głównej oraz 54 na liście rezerwowej. Udział funduszy unijnych w realizacji inwestycji może opiewać maksymalnie na 85% jej wartości.
 
W ubiegłym roku na projekty infrastrukturalne podpisano umowy, których łączna wartość stanowiła blisko 16 mld zł, z czego 14,75 mld zł to pieniądze unijne. Zakłada się, że w 2010 r. zawarte zostaną kontrakty na dwukrotnie większą kwotę.
 
Największe kwoty zostaną zagospodarowane w transporcie drogowym. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizacje drogowe przeznaczone jest około 65 mld zł. Dotychczas podpisane umowy mają wartość 25 mld zł. Z PO IiŚ w okresie 2007–2008 na drogi wydane zostało 4 mld zł, w 2009 r. było to ponad 7 mld zł, natomiast w roku bieżącym mamy wydać ponad 18 mld zł.