W ciągu całego 2011 r. spółka PKP Cargo „przetransportowała 130,5 mln ton towarów, czyli o 9,1% więcej niż w roku 2010 (119,6 mln ton). Osiągnięty wynik jest o ponad 11% lepszy od pierwotnego planu, a także o 1,6% wyższy od skorygowanej w drugiej połowie roku prognozy przewozów na poziomie 128,4 mln ton” – czytamy w komunikacie.

Praca przewozowa w tym okresie wyniosła 33,96 mld ntkm, czyli o 7,5% więcej niż rok wcześniej.

Największy wzrost zanotowano w przypadku przewozu kruszyw. W 2011 r. wyniósł on 31,1 mln ton, podczas gdy rok wcześniej 20,4 mln ton. Nadal najważniejszą dla przewozów firmy grupą towarową pozostaje węgiel kamienny, którego w ubiegłym roku PKP Cargo przetransportowało 52,5 mln ton, czyli prawie tyle samo co w 2010 r.

„Pozostałe grupy towarowe, których przewozy w 2011 r. rosły najszybciej to przewozy intermodalne (wzrost o 32%, do 4,2 mln ton), cement (wzrost o 15,3%, do 2,7 mln ton) oraz piasek (wzrost o 40,7%, do 0,45 mln ton)” – poinformowała spółka.