Autostrady oraz drogi krajowe stanowią zaledwie 5% wszystkich dróg w Polsce.
Tylko w Małopolsce budżet GDDKiA, zarządcy 890 km dróg krajowych, wyniósł w minionym roku ponad miliard złotych. Dzięki temu wciąż są budowane nowe odcinki oraz snute wielkie plany na przyszłość. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dróg wojewódzkich, których w województwie jest 1400 km, a wydano na nie zaledwie 200 mln zł.

Drogami wojewódzkimi zarządza 16 samorządów. Brak specjalistów, którzy potrafiliby szybko i sprawnie przygotować projekty nowych inwestycji to tylko jeden z wielu problemów samorządów. Przeszkodą nie do przeskoczenia są pieniądze. Ze względu na niedoskonałe przepisy samorządy mogą przeznaczać fundusze, które otrzymują na modernizację dróg, na inne cele. Nie dziwi zatem fakt, iż opłakany stan dróg w Polsce wciąż tylko się pogarsza.