Do wyobraźni bardziej przemawiają konkretne sumy. W latach 2004-06 Unia Europejska dała Polsce do dyspozycji 52,5 mld zł. Dzięki temu, że do tej sumy dołożyliśmy własny wkład, udało się rozpocząć aż 80,7 tys. różnych projektów, o łącznej wartości 96,9 mld zł. Z czego 49 tys. projektów już zostało zakończonych, a pozostałe 31,7 tys. jeszcze - jest jeszcze w trakcie realizacji.

Same tylko fundusze strukturalne spowodowały, że w Polsce powstało 319 tys. nowych miejsc pracy (z czego 3/4 to trwałe miejsca pracy). Za unijne pieniądze zbudowano lub zmodernizowano 2480 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 2262 km nowych sieci kanalizacyjnych. Pieniądze z funduszy ZPORR umożliwiły też budowę 2074 km sieci wodociągowej.

To oznacza, że za każdy trzeci kilometr drogi i co dziesiąty kilometr nowych wodociągów w Polsce - zbudowane ostatnio w Polsce - rachunek zapłacili podatnicy niemieccy, brytyjscy, holenderscy, francuscy itp. Dzięki unijnym pieniądzom wybudowano także 92 nowe oczyszczalnie ścieków, 57 stacje uzdatniania wody i prawie 6 tys. małych oczyszczalni przyzagrodowych.