Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu 3 ostatnich lat poddała modernizacji nawierzchnię na niemal 5300 km tras krajowych w Polsce. Działania te wynikają z realizacji programu odnowy i rehabilitacji nawierzchni sieci dróg krajowych. Poprawa stanu technicznego szos jest uzupełnieniem Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Liczba zmodernizowanych km dróg krajowych w latach 2005 - 2007:
- 2005 rok - 1600 km
- 2006 rok - niemal 2000 km
- 2007 rok - 1700 km

Na lata 2008 - 2013 GDDKiA zaplanowała naprawę nawierzchni na ponad 6000 km tras krajowych. Każdego roku inwestycja pochłonie 4 mld zł.