Rząd chce włączyć do sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) m.in. projektowaną linię kolejową z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia, drogę ekspresową nr 19 biegnącą wzdłuż wschodniej granicy Polski oraz S10 od Szczecina przez Piłę i Bydgoszcz do Torunia. W przypadku dróg inwestycje ograniczą się do ich wzmocnienia, budowy węzłów drogowych i obwodnic. Lista szlaków transeuropejskich może być rozszerzona również o dwa lotniska w Łodzi i Bydgoszczy oraz o port w Policach.

Trasy należące do sieci TEN-T są pod szczególną opieką Brukseli. Muszą mieć podniesiony standard, ale w zamian państwa mogą się ubiegać o dodatkowe pieniądze na ich budowę czy modernizację.