Wprowadzono nas w błąd, zapewniając, że obwodnica będzie bezpłatna - mówił na ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Tadeusz Wrona. Radni przegłosowali jednomyślnie stanowisko, domagające się zerowej stawki za przejazd między Rząsawami a Dźbowem. Pisma do rządu ślą też nasi parlamentarzyści.
Mówiąc o wprowadzeniu w błąd, prezydent miał zapewne na myśli pismo sprzed ledwie roku podpisane "z upoważnienia Ministra Transportu" przez podsekretarza stanu Piotr Stommę: "Na obwodnicy Częstochowy nie przewiduje się wprowadzenia opłat za przejazd" - napisał.

Ale już wtedy A1 była zaprojektowana tak, że przed częstochowskimi węzłami: Rząsawa, Lgota, Blachownia, Zawodzie k. Dźbowa, miały się znaleźć punkty poboru opłat. I tak też zostało zapisane w przetargu na koncesjonariusza i budowniczego.
"Powyższe stanowisko [brak opłat - przyp. red.] będzie uwzględnione w drugim etapie przetargu" - uspokajał jednak Stomma. Dziś już wiadomo, że była to deklaracja bez pokrycia.

Ministerstwo Infrastruktury (spadkobierca Ministerstwa Transportu) mówi teraz, że inaczej być nie mogło: - Zgodnie z ustawą z 1994 roku za przejazd autostradą pobierane są opłaty. A obwodnica jest autostradą - poinformował "Gazetę" rzecznik prasowy ministerstwa Mikołaj Karpiński. Przetarg na budowę i eksploatację odcinka A1 Stryków - Częstochowa - Pyrzowice ma być rozstrzygnięty jesienią. Czy na tym etapie są jeszcze możliwe zmiany w projekcie trasy?

Resort zamierza ustalić kryteria, jakie musiałby spełniać bezpłatna obwodnica: odległość od miasta, spodziewany ruchu lokalny. Bo takich kryteriów dotąd nie był, mimo, iż niektóre fragmenty autostrad zaplanowano jednak jako bezpłatne (A4 Katowice - Gliwice, czy A2 koło Poznania).

Ministerstwo pracuje jednak powoli: problem analizowano już w lutym. Z punktu widzenia Częstochowy już wtedy prace te były grubo spóźnione. Na A1 płatne będzie też istniejąca obwodnica Torunia oraz projektowana Łodzi. Zerowa stawka ma być tylko koło Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie z autostradą splata się droga krajowa nr 8 Warszawa - Piotrków - Wrocław.