W Kujawsko-Pomorskiem jest blisko 1730 km dróg wojewódzkich. Drogi te mają wielkie znaczenie dla mieszkańców spoza dużych miast, kierowców podróżujących między powiatami lub dojeżdżających do dróg krajowych. Są one jednak z reguły są wąskie, dziurawe i zapomniane przez służby drogowe.
Według wyliczeń urzędników gruntowana modernizacja tras to wydatek blisko miliarda złotych a takich pieniędzy nie uda się znaleźć w budżecie województwa. Dlatego trwa przygotowanie do wyemitowania obligacji o wartości 700 mln zł, które zostaną przeznaczone na ten cel.

Według planów Urzędu Marszałkowskiego, wszystkie trasy w regionie zostaną podzielone na trzy standardy. Najbardziej ruchliwe trasy znajdą się w standardzie A. Jest ich w całym regionie jest ich ok. 400 km Będą to trasy o szerokości 7 m z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Drogi mniej uczęszczane zostaną zaliczone do standardu B. Zostaną wyremontowane a w miejscach najbardziej dziurawych zyskają nową nawierzchnię.
Do standardu C przypisane będą szlaki znajdujące się z dala od najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Tam planuje się łatanie dziur. Pierwsze inwestycje za zdobyte w ten sposób pieniądze mają ruszyć w przyszłym roku.