Wśród nowych graczy na rynku wymieniane są China Overseas Engineering Group, indyjska firma Punj Lloyd, oraz firmy z Macedonii, Chorwacji, Białorusi i Turcji. W opinii ekspertów rynku infrastrukturalnego nowe firmy zagraniczne wydają się być do przetargów dobrze przygotowane, zainstalowały już swoje oddziały w Polsce.  Z zaistniałej sytuacji zadowolona jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która za zaoszczędzone pieniądze będzie mogła wybudować lub zmodernizować większą liczbę dróg.

Chińscy kontraktorzy mają za sobą państwowe zaplecze finansowe, korzystają z taniej kadry technicznej ze swojego kraju oraz bazują na doświadczeniu zdobytym na największym budowlanym rynku świata. Firmy indyjskie z kolei zdaniem Frost i Sullivan zamierzają oprzeć się na polskiej kadrze inżynierskiej oraz robotnikach. Niezależnie od kraju pochodzenia firmy budowlanej, muszą mieć one na uwadze przestrzeganie przepisów UE dotyczących prawa pracy i uczciwej konkurencji