Przygotowaliśmy projekt ustawy o koncesji na roboty lub na usługi budowlane. Premier w expose zapowiedział, że będziemy traktowali model finansowania inwestycji w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego jako równorzędny z budżetowym. Ten projekt stanowi uzupełnienie ustawy o autostradach płatnych i pozwoli realizować projekty PPP, także gdy chodzi o obiekty infrastruktury transportowej, takie jak mosty, wiadukty, odcinki dróg wojewódzkich. Mam nadzieję, że posłuży także modernizacji wielu dworców kolejowych, które, moim zdaniem, powinny zostać przejęte od PKP przez samorządy - powiedział minister Grabarczyk w wywiadzie dla "Parkietu" spytany o wyniki pracy resortu.

Minister wymienił też przygotowanie nowelizacji "specustawy" drogowej oraz udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych i Prawa ochrony środowiska, w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. - Te zmiany istotnie przyspieszą budowę dróg - zapowiedział minister i dodał: - Przygotowaliśmy nowelizację ustawy o drogach publicznych i autostradach płatnych. Przewiduje się tam istotne zmiany w obecnym systemie wypłat koncesjonariuszom rekompensat w zamian za umożliwienie przejazdu odcinkami płatnych autostrad samochodom ciężarowym z wykupionymi winietami. Doszło do sytuacji, w której wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w tym roku przewyższą wpływy z tytułu wykupu winiet. Musieliśmy na to zareagować. Projekt ustawy został już przyjęty przez Radę Ministrów. Mam nadzieję, że wkrótce zajmie się nim również Sejm.