Trasa III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego przebiega po północnej stronie pasma górskiego Sudetów i Karpat, przez południowe Niemcy, południową Polskę, zachodnią Ukrainę. Trasa wiedzie z Drezna przez Berlin, Wrocław, Kraków, Przemyśl, Lwów do Kijowa. Jest to jeden z najdalej sięgających kierunków rozwoju sieci transportu z Europy do Azji.
W dniach 5-6 listopada br., w Przemyślu doszło do spotkania członków komitetu sterującego, czyli przedstawicieli ministerstw odpowiadających za transport w Niemczech, Polsce i Ukrainie. Miało ono na celu weryfikację programów modernizacyjnych, realizowanych w poszczególnych krajach.
Uczestnicy spotkania ustalili, że autostrada do granicy z Ukrainą powinna być gotowa do 2012 r. W 2009 r. rozpoczną się przetargi na budowę podkarpackiej części autostrady. Zwiedzono i oceniono główne dla A4 przejście w Korczowej i to o mniejszym znaczeniu - w Medyce, gdzie ma powstać Centrum Logistyczne.