Możliwe, że zaraz po nowym roku będzie możliwe ogłoszenie przetargu na budowę. Prace budowlane miałyby się rozpocząć w pierwszej połowie 2009 r. a zakończyć w 2011.

Inwestycja ta związana jest z budową odcinka autostrady o długości 57 km na trasie od węzła "Szarów" do węzłem "Krzyż". Aby usprawnić powstanie tej drogi prace najprawdopodobniej, zostaną podzielone na trzy równolegle realizowane kontrakty.