Zamknięto jezdnię w kierunku Katowic między Węzłem Mysłowice (skrzyżowanie z drogą Mysłowice "Wesoła") a Węzłem Brzęczkowice (skrzyżowanie z drogą S1). Na drodze do Krakowa ruch odbywa się w obu kierunkach na odcinku 2,55 km (na km 347).
Dodatkowe utrudnienia w ruchu powoduje przebudowa Węzła Murckowska (skrzyżowanie Al. Górnośląskiej - A4 i ul. Murckowskiej - DK86), gdzie również wprowadzono zmianę w organizacji ruchu.