Celem nowelizacji jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania przez Skarb Państwa gwarancji wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, jakie wynikają z umowy o budowę i eksploatację autostrady A1 zawartej w dniu 30 września 2008 r. między ministerstwem infrastruktury a spółką Gdańsk Transport Company SA. Umowa dotyczy wykonania projektu, budowy, finansowania, eksploatacji i utrzymania przez spółkę odcinka płatnej autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń (węzeł „Czerniewice’).

Rozporządzenie oraz upoważnienie dla ministra infrastruktury udzielone przez Radę Ministrów umożliwia podjęcie dalszych działań związanych z podpisaniem umów z bankami finansującymi budowę autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń i dokonaniem zamknięcia finansowego do 31 marca 2009 r.

Minister Infrastruktury podpisze umowy ze spółką GTC SA i bankami finansującymi budowę autostrady płatnej A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń w dniu 12 grudnia br. Umowy te są dla banków finansujących formą zabezpieczeń udzielonych GTC SA kredytów dla budowy wspomnianej części autostrady i elementem zamknięcia finansowego.
Podpisanie umów jest niezbędne do zamknięcia finansowego 31 marca 2009 r. jak również ukończenia budowy odcinka autostrady do 31 grudnia 2011 r.