Kredyt zostanie przeznaczony na budowę odcinka autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń o długości 62 km na zasadzie „zaprojektuj, wybuduj, finansuj, eksploatuj”. Jest to już drugi etap tej inwestycji; pierwszy etap dotyczył wybudowania odcinka autostrady A1 Gdańsk – Nowe Marzy o długości 90 km (projekt, rozpoczęty w 2005 roku, był współfinansowany przez EBI i NBI; ten odcinek został już oddany do eksploatacji). Wykonawcą i operatorem obydwu odcinków jest ten sam koncesjonariusz: Gdańsk Transport Company S.A. (GTC). Przewiduje się, że budowa drugiego odcinka zostanie zakończona w 2011 roku  czytamy na stronach portalu eGospodarka.pl.