Inwestycja została podzielona na trzy odcinki, z których każdy będzie objęty osobnym kontraktem i wnioskodawcy zgłaszali swój akces do każdego odcinka odrębnie. Poszczególne odcinki to: Szarów - Brzesko, Brzesko - Wierzchosławice i Wierzchosławice - Krzyż.
Odcinek A4 pomiędzy Szarowem i Brzeskiem o długości 24 km cieszy się zainteresowaniem 16 firm i konsorcjów. Tyle samo firm i konsorcjów chce budować kolejny odcinek autostrady między Brzeskiem a Wierzchosławicami o długości ponad 20 km. Na tym odcinku powstanie węzeł autostradowy „Wierzchosławice”.
13-kilometrowy odcinek od Wierzchosławic do Krzyża chce budować 17 firm i konsorcjów. W ramach tego kontaktu ma powstać węzeł autostradowy „Krzyż” na skrzyżowaniu autostrady z drogą krajową nr 73 na północ od Tarnowa.

Jak zapowiada GDDKiA, drugi etap przetargu rozpocznie się, gdy inwestor będzie posiadać pozwolenie na budowę - w połowie tego roku. Do udziału w postępowaniu na każdym z odcinków zostanie zaproszonych maksymalnie dziesięć firm i konsorcjów. Wówczas przedstawią one swoje wyceny koszty budowy A4. Roboty budowlane mają się rozpocząć w drugiej połowie tego roku. Na wybudowanie autostrady wykonawcy będą mieli dwa lata od momentu podpisania umowy.

Nowy odcinek autostrady projektowany jest jako dwujezdniowa droga klasy A. Każda z dwóch jezdni autostrady będzie miała dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pas awaryjny (3 m) oraz pobocze gruntowe (1,25 m). Ponadto przewidziano rezerwę terenu dla dodatkowego trzeciego pasa ruchu po zewnętrznej stronie każdej jezdni. Na trasie autostrady powstaną cztery węzły autostradowe: Bochnia, Brzesko, Wierzchosławice, Krzyż. Zbudowanych zostanie sześć Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Od kwietnia 2007 roku trwa budowa pierwszego 20-kilometrowego odcinka autostrady A4 Kraków-Tarnów pomiędzy Krakowem a Szarowem. Jego oddanie do użytku planowane jest na połowę tego roku.
Autostrada z Krakowa do Tarnowa będzie częścią biegnącej z Europy zachodniej na Ukrainę autostrady A4, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej.