Budowa 20-kilometrowowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Szarowem wraz z węzłem autostradowym "Szarów" rozpoczęła się w kwietniu 2007 roku.
Zgodnie z kontraktem zawartym z wykonawcą - hiszpańsko-polskim konsorcjum złożonym z firm Dragados SA oraz Polimex-Mostostal SA, budowa odcinka będzie kosztować 839,3 mln zł. Budowa jest finansowana w całości z Krajowego Funduszu Drogowego.

Krakowski oddział GDDKiA ogłosił już również przetarg na budowę 57-kilometrowego odcinka autostrady A4 Kraków-Tarnów pomiędzy Szarowem i Tarnowem. W pierwszym etapie postępowania wnioski zgłosiły zainteresowane firmy z Polski, Francji, Portugalii, Słowacji, Czech, Austrii, Włoch, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Macedonii.
Roboty budowlane mają się rozpocząć w drugiej połowie tego roku. Na wybudowanie autostrady wykonawcy będą mieli dwa lata od momentu podpisania umowy.

Autostrada z Krakowa do Tarnowa będzie częścią biegnącej z Europy zachodniej na Ukrainę autostrady A4, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej.