Trwała wówczas budowa dróg serwisowych, przygotowanie placów pod wytwórnie asfaltu, budowa zaplecza produkcyjnego, przeprowadzenie badań geotechnicznych i prac geodezyjnych.

62-kilometrowy odcinek z Nowych Marz do Torunia ma kosztować 3 mld 145 mln zł, a większość tych środków będzie pochodzić z kredytów - czytamy w "Gazecie Wyborczej Trójmiasto". W ramach inwestycji powstanie pięć nowych węzłów autostradowych, cztery pary miejsc obsługi podróżnych, obwód utrzymania autostrady oraz sześć miejsc poboru opłat. Równocześnie zostanie wybudowanych 51 nowych obiektów inżynierskich, w tym trzy duże mosty - największym będzie most na Wiśle w Grudziądzu (1954 m dł.). Bursztynową Autostradą do Torunia pojedziemy w grudniu 2011 r.