Termin składania ofert mija 14 kwietnia. Inwestycja powinna być zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia.

To już trzeci przetarg, który rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił na budowę autostrady A4. W marcu planowane jest ogłoszenie kolejnych: na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Stobierna - węzeł Rzeszów Wschód - granica miasta Rzeszowa oraz przetargu na budowę obwodnicy Jarosławia.

Autostrada A4 przebiegać będzie od dawnego przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Kraków, Tarnów, Rzeszów, do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość trasy wyniesie ok. 670 km.