W efekcie podpisanego porozumienia pan Aleksander Hoser przyjął przedstawioną ofertę kupna udziałów w spornej działce 119/1. Jednocześnie zobowiązał się do zaniechania dalszych protestów odnośnie lokalizacji, budowy autostrady A2 oraz do zbycia udziałów w działce 119/1, niezbędnej do realizacji inwestycji.

Natomiast GDDKiA zobowiązała się m.in. do:
- monitorowania stanu zabytkowych obiektów;
- dokonywania pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza;
- zapewnienia odpowiedniego stanu utrzymania drogi dojazdowej do zabytkowego zespołu.
W przypadku, gdy po wykonanych ekspertyzach okaże się, iż oddziaływanie autostrady A2 na stan zabytkowych obiektów jest negatywny, GDDKiA poniesie koszty naprawy tych obiektów.