Przewiduje się, że podpisanie umów nastąpi we wrześniu 2009 r. Czas na opracowanie projektu i jego wykonanie obliczono na 32 mies. Trasa ma być gotowa na Euro 2012.

Inwestycję podzielono na 5 odcinków, co w znacznym stopniu zwiększy konkurencyjność i możliwość uzyskania niższej ceny. Ponadto podzielenie prac na etapy spowoduje skrócenie całkowitego czasy realizacji. Koordynatorem prac na wszystkich odcinkach zostanie jedna firma nadzorująca zarówno projekt, jak i budowę.
Inwestycja zostanie wykonana w systemie "Projektuj i Buduj". System ten został wybrany przez GDDKiA jako najbardziej optymalny dla jak najszybszego uruchomienia tego odcinka A2 - GDDKiA.