Kontynuacja prac budowlanych na odcinku o długości 1,7 km obwodnicy ma się rozpocząć w IV kwartale tego roku.
Po zakończeniu tej części będzie budowany kolejny odcinek o długości 3,5 km na trasie od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Część północna obwodnicy Gliwic to DK88 (Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego). Część zachodnią tworzy odcinek oddany od węzła na DK88 do skrzyżowania z ul. Sowińskiego. Uzupełnieniem tej trasy będą odcinki do ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego i od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej. Funkcję obwodnicy od strony południowej częściowo stanowi autostrada A4.
W planach ten układ drogowy ma być przedłużony przez południową część obwodnicy na odcinku od skrzyżowania z ul.Rybnicką do węzła autostrad A4 i A1 oraz ul. Pszczyńskiej. Dopełnieniem obwodnicy na wschodzie będzie autostrada A1.