Jak się okazuje, w projekcie przebudowy odcinka DK1 Stryków-Częstochowa pominięte zostały interesy społeczności lokalnych, których domostwa zlokalizowane są na terenach przyległych do obecnej DK1, gdyż mieszkańcy gminy Kruszyna i przyległych gmin stracą dostęp do tej drogi.
Podjecie takiej decyzji spowoduje, że pojazdy, które dotychczas korzystały z dobrego połączenia drogowego do Częstochowy i Radomska, będą musiały przenieść się na drogi lokalne, które nie są przystosowane do takiego obciążenia. Dlatego też zwłaszcza gmina Kruszyna i jej mieszkańcy nie dość, że nie odczują korzyści z budowy autostrady, to jej skutki będą dla nich bardzo uciążliwe.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zwrócił się więc do Ministerstwa Infrastruktury o ponowne przeanalizowanie projektu oraz wprowadzenie poprawek, jakie zrekompensują skutki pogorszenia warunków komunikacyjnych terenów woj. śląskiego zlokalizowanych na północ od Częstochowy.
Związek chce, by powstało połączenie lokalnego układu drogowego z autostradą A1 poprzez MOP w km 403 i 404 (lub inne zastępcze rozwiązanie) jak również wybudowanie w pasie drogowym autostrady ogólnodostępnych dróg serwisowych o podwyższonym standardzie, które umożliwią odtworzenie połączeń Kruszyny z Częstochową i Radomskiem, tj. od Bogusławic do Rząsawy i od Wikłowa do Szczepocic.