Zawarto umowę na budowę blisko 60 km autostrad w systemie tradycyjnym (m.in. budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8, A1 Maciejów - Sośnica) oraz 350 km w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (m.in. A1 Stryków - Pyrzowice).
W ramach umów na budowę dróg ekspresowych są m.in. S8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski, węzeł Klucz - węzeł Pyrzyce oraz S7 Skarżysko-Kamienna - Występa.
Zawarto umowy dotyczące budowy obwodnic: m.in. Słupska, Kędzierzyna – Koźla, Stargardu Szczecińskiego i Ostrowa Wielkopolskiego.
W badanym okresie oddano do ruchu więcej niż 300 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i przebudowanych dróg. Można tu zaliczyć np. 95 km autostrad (A1 Rusocin – Nowe Marzy, 175 km dróg ekspresowych i obwodnic (m.in. S7 Białobrzegi – Jedlińsk, S22 Elbląg – Grzechotki oraz obwodnice: Strykowa, Grójca, Nowej Soli, Wyszkowa i Chojnic).
Aktualnie budowane lub przebudowywane jest blisko 720 km dróg, w tym 225 km autostrad, 250 km dróg ekspresowych i 90 km obwodnic. Około 155 km istniejących dróg jest przebudowywane.
W budowie pozostaje 12 odcinków autostrad (np. A1 Nowe Marzy – Toruń; A1 węzeł Sośnica, A1 Bełk - Świerklany, A4 Zgorzelec – Wykroty – Krzyżowa, A4 Kraków – Szarów), 22 odcinki dróg ekspresowych (m.in. S3 Szczecin (Klucz) – Pyrzyce, S7 Grójec – Białobrzegi) oraz 12 obwodnic (m.in. Biała Podlaska, Słupsk, Gołdap, Kędzierzyn Koźle).
W roku ubiegłym podpisane zostało ponad 190 umów, a w tym 32 umowy na budowę największych inwestycji, do jakich zaliczamy budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Zawarto również 158 kontraktów na remonty około 600 km dróg krajowych.
W zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko GDDKiA podpisała 52 pre-umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Rozstrzygnięte w 2008 r. 32 największe przetargi opiewają na łączną kwotę 14,7 mld zł.
Trwają procedury przetargowe dotyczące 30 przetargów na łączną kwotę 18 mld zł.
Zaplanowano rozpisanie przetargów na budowę ponad 1000 km dróg w tym roku.
GDDKiA w minionym kwartale ogłosiła przetargi na budowę autostrad i dróg ekspresowych na około 11 mld złotych.
Ponadto rozpoczęły się procedury przetargowe dotyczące inwestycji niezbędnych na Euro 2012, a tu. m.in. te dotyczące budowy autostrady A2 z Łodzi do Warszawy (91 km), autostrady A1 od Torunia do Kowala (64 km), autostrady A4 z Jarosławia do granicy w Korczowej (46,8 km).
W tym czasie w przetargach wybrano wykonawców autostrady A1 na odcinku od węzła Maciejów do Sośnicy i S7 ze Skarżyska Kamiennej do m. Występa. Łącznie te inwestycje opiewają na kwotę około 2 mld zł.
Aby przyspieszyć tudzież ułatwić realizacje inwestycji drogowych zmieniono też prawo w tym zakresie. Pomocna okazuje się zwłaszcza nowelizacja specustawy drogowej obowiązującej od września 2008 r. Przyczyniła się ona do skrócenia okresu realizacji inwestycji i pozyskiwania nieruchomości pod budowę dróg.
Sporządzono projekt ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dot. dróg publicznych jak również o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 958), co ułatwia i reguluje proces przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.
Wprowadzona ustawa zlikwidowała dwie decyzje (o ustaleniu lokalizacji drogi i drugą - o pozwoleniu na budowę) i zastąpiła je decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji.
Uregulowana została sprawa tzw. „słusznego odszkodowania” za przekazanie terenów pod realizację inwestycji.
Od 20 lutego 2009 r. obowiązuje również Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101). Zgodnie z nią prywatni przedsiębiorcy mogą włączyć się do realizacji inwestycji zarówno gminnych jak i zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.
Znowelizowaniu uległo także Prawo zamówień publicznych i trwają prace nad kolejnymi poprawkami.
Od 15 listopada 2008 r. zmieniły się również przepisy w związku z ochroną środowiska.
Opracowano również prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, która pozwala wcześniej poznać miejsca ewentualnych konfliktów przyrodniczych i społecznych, jakie mogą utrudniać realizację inwestycji.