Jak podano, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach wybrała jako najkorzystniejszą ofertę tego konsorcjum.  Umowa na wykonanie tego odcinka, wraz z węzłami dojazdowymi, ma zostać podpisana po upływie terminu na wniesienie protestów lub po ich ostatecznym rozstrzygnięciu.

Jak poinformował Budimex, budowa ma zostać zakończona w ciągu 29 miesięcy od dnia podpisania umowy. Intencją drogowców jest, aby prace ruszyły w połowie roku.