Umowa dotycząca budowy A2 z Nowego Tomyśla do Świecka została już podpisana pomiędzy Autostradą Wielkopolską AWSA) a GDDKiA, jednak realizacja inwestycji się opóźnia, ponieważ inwestor ma problemy w w pozyskaniu kredytów na budowę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i konsorcjum banków komercyjnych.
Ponadto należąca do Jana Kulczyka spółka AWSA zamierza renegocjować z Ministerstwem Infrastruktury możliwość podniesienia kosztów tej budowy o 15%. Powodem renegocjacji mają być wzrastające koszty kredytów bankowych.