Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach podpisała umowę z firmą Dragados SA na budowę kolejnego odcinka autostrady A1. Wartość kontraktu oszacowano na 1 259 105 333,14 zł.

Obszar inwestycji stanowi teren gminy Zbrosławice oraz miast: Bytom, Zabrze i Gliwice. Dokumentację projektową opracowało konsorcjum firm: KBPDiM "Transprojekt" z Krakowa i BP-K "Complex Projekt" z Katowic. Wykonawca wybuduje również zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na środowisko (zieleń izolacyjna, ekrany dźwiękochłonne, separatory i zbiorniki retencyjno-oczyszczające) oraz zabezpieczenia od wpływów eksploatacji górniczej i płytkiej eksploatacji rudnej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetleni. Dodatkowo przebuduje infrastrukturę techniczną, w tym istniejący układ komunikacyjny, sieci energetyczne, wodociągowe, gazowe i teletechniczne kolidujące z przebiegiem autostrady.

Parametry techniczne autostrady A1:
- klasa drogi - autostrada "A",
- prędkość projektowa - 100 km/godz.,
- kategoria ruchu - KR6,
- obciążenie - 115 kN/oś,
- szerokość pasa ruchu - 3,75 m,
- liczba pasów ruchu - 2 x 3,75 m na odcinku pomiędzy węzłami Bytom i Wieszowa oraz 3 x 3,75 m na pozostałym odcinku,
- szer. pasa awaryjnego - 3,00 m,
- szer. pobocza gruntowego - od 1,25 m do 3,90 m,
- szer. pasa dzielącego z opaskami - 5,00 m przy przekroju 2 jezdnie po 3 pasy ruchu i 12,5 m przy przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu,
- nawierzchnia jezdni autostrady - SMA,
- nawierzchnia PPO i SPO - beton cementowy,
- klasa obciążeń obiektów - A + Stang 2021,
- grubość konstrukcji nawierzchni autostrady -103 cm.

Roboty ziemne:
- wykopy - ok. 1,5 mln m3,
- nasypy - ok. 3,0 mln m3,
- nawierzchnia autostrady,
- nawierzchnia SMA - ok. 650 tys. m2,
- nawierzchnia z betonu cementowego - ok. 8 tys. m2.

Ekrany akustyczne:
- ekrany akustyczne o wys. od 3 m do 8 m - ok. 23 km.