W fabryka zatrudni ok. 60 osób, a po osiągnięciu pełnych zdolności produkcyjnych i rozszerzeniu skali produkcji zatrudnienie wzrośnie do ponad 100 osób.

Między 2004, a 2005 r. rokiem spółka LOTOS Asfalty wyprodukowała i sprzedała 3,44 mln t asfaltów. LOTOS Asfalt jako pierwszy na polskim rynku wprowadził asfalt typu multigrade pod nazwą handlową UNIBIT, a rok temu za produkcję asfaltów modyfikowanych MODBIT spółka została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem "Teraz Polska".

W tym roku w związku z wprowadzeniem nowej normy na asfalty modyfikowane, w sprzedaży pojawiły się nowe Modbity. W 2008 r. LOTOS sprzedał prawie 136 tys. t asfaltów modyfikowanych z czego ponad 13 tys. t tych asfaltów trafiło na eksport. Głównymi krajowymi odbiorcami asfaltów LOTOS-u są największe firmy realizujące główne inwestycje drogowe związane głównie z inwestycjami asfaltochłonnymi - autostradami A1, A2 i A4.
Pomimo kryzysowego roku 2009 inwestycje w branży drogowej zdecydowanie się zwiększają.