Podpisanie tej umowy było kluczowe dla samego ministra resortu infrastruktury, gdyż w sytuacji braku działań w m.in. tej kwestii, premier, Donald Tusk groził dymisją Cezaremu Grabarczykowi.
Z doniesień DZIENNIKA wynika również, że jeszcze w tym tygodniu Grabarczyk sfinalizuje jeszcze jeden etap przygotowań do budowy newralgicznego autostrady na odcinku A2 Stryków - Konotopa. Chodzi o zaproszenie oferentów do przedstawiania propozycji na budowę, na którą umowa ma zostać zawarta przed końcem września br.
Budowa autostrady A2 przebiega bardzo trudno. W marcu przerwane zostały rozmowy z firmami mającymi budować fragment Stryków – Konotopa. Minister infrastruktury postanowił zająć się budową tego odcinka, a GDDKiA ogłosiła przetarg.
Pojawiły się wtedy również problemy z odcinkiem Nowy Tomyśl - Świecko, a premier zobligował Grabarczyka do tego, by do końca czerwca rozpoczęło się składanie ofert na odcinek Stryków - Konotopa, oraz do podpisania umowy na budowę trasy Nowy Tomyśl - Świecko.
Grabarczyk wywiązał się z postawionych mu warunków w ostatniej chwili. Podpisana w dniu 29 czerwca umowa z należącą do Jana Kulczyka Autostradą Wielkopolska ma wartość około 1,6 mld EUR, a droga ma powstać jeszcze przed Euro 2012.

Z wyliczeń DZIENNIKA wynika, że obecnie w Polsce można użytkować 699 km autostrad, natomiast do roku 2012 będzie ich o blisko tysiąc kilometrów więcej. Jeśli chodzi o drogi ekspresowej, to wybudowane zostało 317 km, jednak przez następne trzy lata będzie można korzystać z 2418 km.