Już od kilku miesięcy Skanska-NDI prowadzi prace przygotowawcze na podstawie umowy wstępnej. 9 lipca GTC zakończyło kwestie finansowania projektu a to pozwala na rozpoczęcie pełnych prac  budowlanych.

Aktualnie są już wybudowane drogi technologiczne, którymi będzie odbywał się ciężki transport. Są gotowe dojazdy do mostu przez Wisłę pod Grudziądzem, jak również przeprowadzone zostały badanie geotechniczne, zbudowane place składowe oraz wykonane wstępne prace geodezyjne. Trwają również prace ziemne służące przygotowaniu podłoża pod autostradę.

Skanska-NDI jest zarówno za projekt jak i za budowę na odcinku Nowe Marzy-
Czerniewice. Prace obejmują remont 14 obiektów inżynieryjnych, rozbiórkę jednego jak i budowę 51 nowych, w tym dwóch dużych mostów przez Wisłę.
Pod Grudziądzem powstanie most, będący najdłuższą w Polsce konstrukcją wykonaną metodą nawisową. Dojazdy będą wykonane metodą nasuwania podłużnego. Prace obejmują również budowę 5 węzłów, 4 pary miejsc obsługi podróżnych (MOP), obwód utrzymania autostrady (OUA), 4 stacje poboru opłat (SPO) oraz plac poboru opłat (PPO).

Przed drogowcami jest do wykonania ponad 13 mln m³ prac ziemnych oraz 1,3 mln ton mas
Bitumicznych do ułożenia.

Odcinek Nowe Marzy-Czerniewice jest kontynuacją wykonywanej przez Skanska-NDI inwestycji z Rusocina do Nowych Marzów.